Кралство Саудитска Арабия е внесла 60 млн. долара в бюджета на Палестинската автономия.

13 октомври 2015

кса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМИ –

Саудитският фонд за развитие е внесъл сумата от 60 млн. долара в сметката на Министерството на финансите на Палестинската автономия.
Както е пояснил посланика на Служителя на Двете Светини в Арабска Република Египет и постоянния представител на Кралство Саудитска Арабия в Лигата на Арабските Държави Ахмад Ибн Абд ал-Азиз Катан, тази сума представлява вноската на Кралство Саудитска Арабия за подкрепа на администрацията в Палестинската автономия за месеците юли, август и септември, по 20 млн. долара ежемесечно.
Ахмад Ибн Абд ал-Азиз Катан е подчертал, Кралство Саудитска Арабия подкрепя Палестинската автономия на всички нива, и от месец януари 2013г. е увеличило своята част в бюджета на Палестинската автономия от 13 млн. долара на месец до 20 млн. долара на месец.