„Книгата за рекордите на Гинес“…

16 февруари 2016

книга за рекордите

 

 

 

Тубас – СМИ.

 

В нея често се фиксират празни „сензации“, в които няма нищо, освен дребно човешко тщеславие. Между другото в окупираните палестински територии ционистите поставят такива рекорди, а по-вярно е да се каже, антирекорди, от които земята се раздира. Така, в течение на 48 часа „Израел“ е съборил 70 (седемдесет!!) здания, чиито собственици са араби. Но ционизмът прави всичко, за да се узнае за такъв „подвиг“.    „Израелските“ окупационни ВС са съборили около 70 палестински постройки в  Йорданската долина само за 48 часа.

Местният активист Мутаз Башарат е разказал пред изданието „Кудс-Пресс“ вчера, че повече от съборените здания са били на времето изградени със средства от Европейския Съюз.

Ционистката кампания за унищожаване е насочена срещу това, щото страните –донори да прекратят доставката на хуманитарна помощ за палестинците.

А  ръководителят на общинския съвет Ариф Дарагма е подчертал във връзка с това, че еврейството унищожава всичко палестинско, за се разширяват незаконните имигрантски колонии.