Средствата, отделяни за еврейското и арабското образование в окупирания Йерусалим…

563505823

 

 

Палестински Информационен Център –

 
    По данни на специалисти в областта на  образованието, 105 хиляди палестински деца, посещаващи училищата в окупирания Йерусалим, се нуждаят, минимум, от хиляда допълнителни класни стаи.

Еврейският общински съвет се отнася към този проблем с презрение. А ето еврейските училища – техните нужди се удовлетворяват с най-огромно рвение.
Така, за летния ремонт и „облагородяване“ на такива училища ционистките общински съвети са отделили 46 милиона „израелски“ пари. И това, освен 42 милиона, които ще бъдат похарчени за същите цели в училищата с преподаване на талмудската идеология.
За сравнение: за всички арабски учебни заведения в Ал-Кудс еврейския общински съвет „щедро“ е отпуснал 4,8 млн. шекела. Цифрите са потресаващи…