ЮНЕСКО потвърди абсурдността на еврейските претенции към комплекса на Джамията Ал-Акса…

20 октомври 2016

400670526

 

 

СМИ –

 

 

Изпълнителният съвет на ЮНЕСКО окончателно погреба мита за принадлежността на т.н. „храмов хълм “ и „стената на плача“ към юдейството. Нито едното, нито другото, не са принадлежали на евреите и няма да принадлежи  – такъв е окончателният вердикт.

Такова решение е било прието по пътя на консенсуса на утринната сесия на ЮНЕСКО в Париж на 18 октомври.
Своята позиция – за арабската и ислямска същност на едното и другото – потвърди и Руската Федерация, независимо от колосалния натиск от страна на „Израел“ и ционистките лобистки групи.
Характерно е, че решението на ЮНЕСКО не трябва да се отменя или „поправя“, както това бе на времето с резолюцията на ООН за ционизма като форма на расизъм.