Етническите чистки през 1948 година. Как Морис неочаквано започна сам да се опровергава…

21 октомври 2016

1465723304

 

 

Еухенио Гарсия Гаскон-

«Израелският» историк Бени Морис, професор в Университета Бен-Гурион в град Бир ас-Саба, миналата седмица публикува статия в «Аарец», озаглавена «“Израел” не е провеждал етнически чистки през 1948 година».

Морис придоби известност със своите работи, посветени на войната от 1948 година, въпреки че в последствие се отрече от собствените си първоначални изводи, които са представяли еврейското ръководство в не много добра светлина.

Оттогава този деятел на науката вече много години се занимава с опровержение  на самия себе си и настоява, че еврейските главатари са постъпили по най-добрия и коректен начин по отношение на палестинците.

От една страна, върху Бени Морис се стовари вълна от критики за неговото отстъпление от тези позиции, които той е заемал по-рано; от друга страна, много са го заобичали най-ционизираните сегменти на «израелския» конгломерат, включително радикалните колонисти, живеещи на окупираните през 1967 година територии.

Тези дни друг «израелски» историк, Даниел Блатман от Еврейския университет в Йерусалим, даде много ясен и недвусмислен отговор на статията, писана от Морис, обвинявайки последния в «предателство» към историята и опит да остави настрана така наречения план «Далет», утвърден от еврейските власти (начело с Бен-Гурион) на 10 март 1948 година с цел прогонване на палестинците.

Планът по прогонването на палестинците е бил претворен в живота практически в цяла Палестина, и в резултат от тези действия на територията, след това станала «Израел», са останали само немногобройни групи автохтонно население. Блатман е отбелязал, че неговия колега се старае да омаловажи  последствията о прогонването и извършваните в процеса на притеснения спрямо палестинците убийства, и е споменал за заявлението на прокурора по делото срещу Радован Караджич, в което се обосновава прилагането на определението «етнически чистки» към съдбата на мюсюлманите в Босна. Блатман доказва, че такова определение е съотносимо  по отношение и на Палестина в 1948 година.

По думите на прокурора, «в хода на етническите чистки … се извършват такива действия, в резултат на които в определена територия се провежда ликвидация на членовете на някоя етническа група … Извършват се масови убийства. Убиват не всички, но убийства се извършват, за да се наплаши населението … Естествено, останалите биват прогонвани. Те се страхуват … и, разбира се, в крайна сметка тези хора просто искат да се махнат … Биват прогонвани, било то по тяхна собствена инициатива или вследствие на депортации… Част от жените биват изнасилвани, освен това, тотално унищожават монументи, обозначаващи присъствие на обозначеното население … например, унищожават се католически църкви или джамии».

Блатман твърди, че «именно, това се е случило през 1948 година» в Палестина, така че в дадения случай относно извършеното,  ще е справедливо да бъде наречено и да се говори за етнически чистки.