ЮНЕСКО: още една важна резолюция, отричаща връзката на еврейството с комплекса Ал-Акса!

28 октомври 2016

376385098

СМИ –
В утрото на 26 октомври на своето ежегодно съвещание в Париж едно от най-важните подразделения на ЮНЕСКО – Комитета за световно наследство с болшинството от своите гласове е приел резолюция 40 COM 7A.13   „Старият град на Йерусалим и неговите стени“, отрича еврейските връзки с комплекса на Джамията Ал-Акса.
Както съобщават СМИ, при откриването на сесията председателят на комитета, турският дипломат Лале Улкер, е предложил да се приеме резолюцията по пътя на консенсуса (без гласуване) и болшинството страни-членки са го подкрепили, обаче Танзания и Хърватия са поискали да се проведе тайно гласуване. В резултат, 10 делегации са подкрепили инициативата, две са били против, и осем са се въздържали. Представителят на Ямайка е отсъствал по време на гласуването.
В Комитетът за световното наследство влизат  21 държави с право на глас.
Проектът на резолюцията е идентичен е приетата една седмица по-рано от изпълнителния комитет на ЮНЕСКО, въпреки, че има някои различия. В първи път от дълъг период от време в текста на резолюции не фигурира „Израел“, обозначен като „окупационна сила „. Авторите са изключили и юдейското название „храмовия хълм “ и използват името Харам аш-Шариф и Джамията Ал-Акса. Съгласно резолюцията, „израелската“ окупация  на Стария град на Ал-Кудс го заплашва с унищожение.