Хората с травмирана психика ще донесе на „цион“ немалко сюрпризи…

10 ноември 2016

1812160863

 

 

СМИ –

Близкоизточната Агенция на ООН за помощ на палестинските бежанци и организация на работата (БАПОР) е съобщила, че „израелската“ блокада и военните нахлувания на „цион“ в Сектора Газа са станали причина за огромен психо-социална загуба, нанесена, преди всичко,   на децата.
По данни на Близкоизточната Агенция на ООН за помощ на палестинските бежанци и организация на работата (БАПОР) (съответния доклад е публикуван тези дни), палестинските бежанци в Газа продължават изпитват висока степен на стрес и страдания в резултат на „израелската“ военна агресия през 2014 година, а така също икономически, социални и психологически последствията от блокадата.
Неотдавнашното изследване е  показало, че 55 процента от пациентите, посещаващи медицинските центрове на Близкоизточната Агенция на ООН за помощ на палестинските бежанци и организация на работата (БАПОР), имат крайно изтощена нервна система,  70 процента са подложени агресивно-депресивно състояние, преминаващо в хронична фаза.
Сред палестинските деца-бежанци, по оценки на Близкоизточната Агенция на ООН за помощ на палестинските бежанци и организация на работата (БАПОР),  като минимум на 30 процента от тях се изисква системна психо-социална помощ…