Неутешителни данни за ционисткото лоби: „Израел“ ще бойкотират милиони британци…

85102449

 

 

 

 

 

Бен Уайт

 

Британската изследователска организация «Populus» по искане на «израелската» лобистка група «BICOM» е организирала допитване до общественото мнение, показа, че милиони възрастни жители на островната държава бойкотират «израелските» стоки.

От получените резултати на допитването  следва, че независимо от опитите на произраелските групи и министри от британското правителство да очернят и саботират кампанията  на движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС), но подкрепата на бойкота във Великобритания не отслабва.

Но направените от резултатите при изследванията изводи така и не са били обнародвани: BICOM по своему интерпретира и поднасят на публиката резултати от даденото – вече трето подред и фактически станал ежегоден – допитването по темата «Отношението на британците към “Израел”».

В началото на месец ноември «BICOM», затаила дъх, е обявила за това, че, «по данни на ново експресно допитване, броя на британците, които не подкрепят икономическия бойкот срещу “Израел”, рязко се е увеличил за изминалата година ».

По думите на ръководителя на «BICOM» Джеймс Сорин, допитването «демонстрира много сериозен напредък в посока за не приемане на идеите за бойкотиране на “Израел”… В тази година ние видяхме, как редица публични деятели са се опитали да представят своята ненавист към “Израел” като политическа позиция, и британците са издали сурова присъда».

На свой ред, ръководителят на «Съвета на еврейското ръководство» Саймон Джонсон е назовал резултатите от допитването «позитивни и обнадеждаващи » и ги е счел за доказателство на «работа с различни организации за осигуряване на по-качествено информиране на британската общественост за днешната ситуация в Близкия Изток».

Но дали такъв ентусиазъм е подкрепен с реални цифри? Давайте да видим.

Проведеното тази година допитване съдържа в себе си два въпроса, отнасящи се конкретно към бойкота, при това те са се задавали също така  и в 2014 и 2015 година.

Въпросите са били предшествани от такава фраза: «В отговор на случващото се в “Израел” и в Газа, някои хора призовават към бойкот на стоките и продуктите от “Израел”».

Респондентите след това са поискали да изразят своето съгласие или несъгласие със следващото твърдение: «Бойкотът би навредил както на палестинците, така и на “израелтяните”, доколкото успешната палестинска икономика се нуждае в съседство от силна “израелска” икономика като нейния крупен търговски партньор».

Та нали, не може да наречеш неутрална тази формулировка. Всички, започвайки от Световната банка и завършвайки с палестинските правозащитни групи, в един глас говорят за това, че «израелската» окупация е главно препятствие за палестинския икономически ръст – и призив към  бойкот подкрепят палестинските профсъюзи, работниците от селското стопанство и много други.

Не е удивително, че само 6% от питаните британци са изразили несъгласие с предложеното твърдение. Но този показател се съгласува със значенията на предишните години (7% в 2015 година, 6% – в 2014), така че тук нищо не се е изменило.

Второто твърдение по повод на бойкота е звучало така: «Аз не бойкотирам стоки или продукти от “Израел”, и ми е трудно да разбера, защо другите отделят “Израел” в качеството на мишена за бойкот, отчитайки всичко останало, което се случва днес в света ».

Пак виждаме, че формулировката е ангажирана и далече от неутралността, обаче 12% от респондентите все едно не ще се съгласят – т.е. колкото и в изминалата година, и едва ли повече, отколкото в 2014 година. С други думи, независимо от неправилното задаване на въпроса, 12 процента от възрастните британци – а това са около шест милиона човека – са отговорили, че бойкотират «Израел» и/или подкрепят тези, които бойкотират «Израел».

Забележително е, че през тази година «BICOM» се е отказал от два допълнителни въпроса, касаещи бойкота. По-рано на респондентите се предлагаше твърдението: «Икономическия бойкот срещу “Израел” ще повиши готовността на “Израел” към преговорите с палестинците». През 2015 година с тях са се съгласили 23% от запитаните, през 2014 – 24%.

В предишните допитвания е фигурирало и такова твърдение: «Аз по-скоро съм склонен към бойкот на стоките и продуктите от “израелските” заселнически колонии в окупираните територии». В 2014 и 2015 г. 25 процента от запитаните са се съгласили с тях.

Ръководителят на «BICOM» Джеймс Сорин не е отговорил на мой въпрос в «Туитър» за причините на отказа от дадените формулировки на допитването за 2016 година.

Освен трите допитвания на «Populus», поръчани от групата «BICOM», в последните години са били проведени още редица допитвания  с цел измерение степента на подкрепата на бойкота срещу «Израел».

В 2009 година допитване на  «YouGov» за изданието «The Jewish Chronicle» е показал, че 29% от възрастните британци считат бойкота на стоките от «Израел» в знак на протест против неговата политика по отношение на палестинците в Западния бряг и в Сектора Газа добра идея (41% са се изказали с против, 30% са се затруднили с отговора).

Три години по-късно изданието е поръчало на «YouGov» специално допитване по тема за културен бойкот: 27% от респондентите са се съгласили с това, че британските артисти не трябва да играят в «Израел» (а 17% са казали, че играта  на «израелските» артисти не трябва да бъдат приветствани във Великобритания).

Ето още едно интересно изследване  – през миналата година в рамките на допитването, проведено от «Ipsos MORI» сред британските евреи, 24% са се съгласили със следното твърдение: «Аз съм готов да подкрепя в един или друг вид санкциите против “Израел”, ако бе счел, че те способстват за участието на “израелското” правителство в мирния процес».

Приемайки във внимание на по-горе изложеното и с преброяването на резултатите от ежегодните допитвания, проведени в последните три години по искане на «BICOM», от 6 до 30 процента от възрастните британци или  бойкотират «Израел» сами, или подкрепят такива мерки, при това истинският показател се намира, по-скоро, близо до върха на значението на този диапазон.

Но даже ако се вземат най-скромните цифри – получени при отговорите на предубедените въпроси от «израелската» лобистка групировка – то се оказва, че няколко милиона възрастни британци подкрепят бойкота на «израелските» стоки и продукции!

Това, разбира се, не това съобщение, което би искала да отправи групата «BICOM». Постановката на нейните въпроси относно бойкота подтикват към мислите за това, че дадената лобиста структура много повече е заинтересована от пропагандистки игри, отколкото в реалистичната оценка на възгледите на британската общественост за бойкота.

«BICOM» и нейните подобни са длъжни да докажат на своята клиентела (каквато включва отявлени екстремисти), че те успешно се борят с движението за солидарност с Палестина, но при това показват, че работата още не е завършена (т.е. нужни са още пари).

Така че, както и през миналата година, допитването на «BICOM» разкрива нервна загриженост на произраелското лоби и мощна подкрепа на движението  БДС сред британците – и, колко прекрасно известно е на «BICOM», за милионите поддръжници на бойкота представляват благодатна почва за водене на мащабна кампания.