Сектора Газа: гориво за работа на генераторите няма дори за болниците…

1 декември 2016

510826624

 

СМИ –

Министерство на здравеопазването в Сектора Газа е заявило, че в блокадния анклав болниците и медицинските центрове не са обезпечени с достатъчно запаси от гориво за работа на генераторите. Проблема от остър е станал хроничен…
Прес-секретарят на министерството Ашраф ал-Кудра е заявил вчера, че медицинските учреждения в региона – се намират в зона на постоянно изключване на тока. Това, на свой ред,   е довело до увеличение на тяхната зависимост от генератори. За тях е необходимо гориво (нафта), което го няма… А тази зловеща обстановка се очертава на фона на настъпващата зима…
Ал-Кудра се обърна към всички страни, причастни към к проблема,  с призив да приложат съгласувани усилия за осигуряването на болниците и медицинските центрове с толкова гориво, колкото би могло да гарантира нужните условия и непрекъснатата им работа.