В подкрепа на правото за бойкот срещу «Израел» се обявиха юристи от Европа…

15 декември 2016

1533742652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Али Абунима

 

Повече от 200 европейски представители на юридическата наука и практика са подписали декларация, в текста на която се подчертава, че движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС) в подкрепа на свободата, справедливостта и равенството за палестинците представлява «законно осъществяване на права за свободно изразяване».

Палестинският Национален Комитет на движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС) е приветствал декларацията, наричайки я «сериозен удар по репресивната правова война на “Израел”» против движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС).

«Това знаково заявление на европейските юристи не само потвърждава позицията на защитниците на човешките права в стане на движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС), настояващи, че върху движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС) се разпространява охрана в съответствие с принципа на свободата на словото, – е отбелязала координатора на кампанията на Комитета в Европа Рийя Хассан. – Без съмнение, то също така ще предостави още един важен етап за защита на европейските обединения на движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС) и гражданите-активисти, търсещи прекратяване на участието на Европа в подкрепата на “израелския” режим за угнетявания, особено в областта на търговията с оръжия и военните изследвания, банковата дейност и съпричастност на корпорациите към “израелските” нарушения на международното право».

Комитетът отбелязва, че сред подписалите декларацията са деятели на юриспруденцията от световни имена, в това число южноафриканеца Джон Дугард, заемащ длъжността съдия в Международния съд в Хага, почетния съдия във Върховния съд в Испания Хосе Антонио Мартин Палин, британския юрист-правозащитник Майкъл Менсфилд, члена на Европейската комисия за борба с расизма и нетърпимостта Лаури Ханникайнен, а така също Жеро де ла Прадел, оглавяващ гражданската комисия по разследване на съпричастността на Франция към геноцида в Руанда през 1994 г.


Никакви изключения за «Израел»

Юристите не са изказали нито за, нито против движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС); наред с това, по техните думи, «държавите, обявили движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС) извън закона, подкопават  основополагащото право на човека и заплашват надеждния статут на човешките права, предоставяйки на някоя отделна държава имунитет от дейността в подкрепа на мирните инициативи, призовани да осигурят спазване от тяхна страна на  нормите на международното право».

Те са посочили Франция, Великобритания, Канада и редица щати в  САЩ  като примери на субекти, чиито законодателни и изпълнителни органи са «приели закони и осъществяват правовите норми за мероприятия с цел обявяване извън закона, а в редица случаи – и криминализация на активистката дейност в подкрепа на движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС) ».

Напротив, Швеция, Ирландия, Нидерландия, Европейския Съюз и даже Държавния департамент на САЩ  неотдавна са потвърдили, че правото на призив към бойкот, дивестиции и санкции (БДС)  подлежи на защита.

«Гледна точка на държавите и организациите, разглеждащи движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС)  в качеството на законен начин за реализация правото на свобода на изразяване, е коректна, – са отбелязали юристите. – Одобрение или неодобрение на целите и методите на движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС) няма към това никакво отношение. Въпросът се заключава в това, дали следва да се въвежда изключение от принципа на свободно изразяване, заемащо централно ключово място в системата на базовите човешки права, заради защита на “Израел”».


«Определящият момент»

«Правото на гражданите за активистка дейност в подкрепа на движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС) – е неотменима част от основополагащите свободи, защитавани в съответствие с Международния пакт за гражданските и политическите права», – е подчертал един от подписалите декларацията Роберт Колб, професор по международно право в Женевския университет и бивш юридически съветник на Международния Комитет на „Червения кръст“ и министерството на външните работи на Швейцария.

На свой ред, Джон Дугард е отбелязал: «Нито едно правителство не се е опитало  да обяви извън закона или да криминализира движението против апартейда и в подкрепа на движението за бойкот, дивестиции и санкции, призвано да принуди ЮАР към отказ от нейната расистка политика. Движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС) е необходимо да бъде разглеждано като аналогично на това движение и да се отнасят с него по съответния начин».

Учените – юристи са се присъединили към стотиците европейски правозащитни организации и обединения на гражданското общество, призоваващи правителствата на страните от Европа да прекратят репресиите против солидарните с Палестина активисти.

Говорейки от името на Комитета, Ингрид Джарадат положително е оценила декларацията като «определящ момент в борбата против откровено репресивната процедурна война на “Израел” против движението за бойкот, дивестиции и санкции (БДС), защитаващо правата на палестинците».