Какво само не измислят! „Израел“ е забранил на палестинските депутати да посещават затворници…

27 декември 2016

1506752970

 

СМИ –

„Израелският“ парламент е гласувал забрана на арабските депутати да посещават палестинските затворници в „израелските“ затвори.

Защото едва ли не депутатът Басил Гаттас е предал мобилен телефон на палестински затворник. Но има и друго, „идеологическо“ „обяснение“ за ционистката активност. Него го е изразил окупационния министър на „вътрешните работи „. Така да се каже,     „подобни посещения могат да се трактуват като проявление на подкрепа за терористите, а така също като одобрение на техните  действия“.

Какво страшно престъпление, заплашващо сигурността на „Израел“, – мобилния телефон! „Израелските“ СМИ са пълни със заплахи в адрес на депутата. Него, въпреки депутатския имунитет, са го задържали ционистките специални служби и са го подложили на разпит. А разпитът е продължил повече от  четири часа!    Гаттас е заявил, че е действал изключително по хуманитарни мотиви, а човека, за който е бил предназначен телефона, ционистите са лишили от право на посещение на роднините.

Сега еврейството смята да лиши от депутатски  имунитет Басил Гаттас в близките дни…