Николай Младенов: „Не трябва да се подценяват последствията от надигащата се енергийна криза в Газа“…

21 април 2017

-349687360СМИ –

 
Специалният координатор на Организацията на Обединените Нации по близкоизточния мирен процес Николай Младенов е заявил, че той с голяма загриженост следи за напрегнатата ситуация в Сектора Газа, където сега се развихря нова енергийна криза.
В заявлението, направено на 19 април, Младенов е посочил, че реформата на Енергийната компания в Сектора Газа има важно значение за подобряване на събираемостта на доходите и прозрачност в съответствие с международните стандарти.
„Тази реформа, а така също необходимите инвестиции в модернизацията на енергосистемата на Газа, трябва да се финансира и управлява от международната общност, а така също да се подкрепя от палестинското правителство, съдействащо за закупуването на гориво за единствената електростанция в Газа при условията, които снижават съответните налози за топливото, – е казал той. – Но това не се случва“.
„Израел“ също така играе значителна роля в (не)оказването на помощ по пътя на облекчаване на вноса на материали в блокирания анклав за ремонта и техническото обслужване на мрежата и електростанцията, е подчертал Младенов, напомняйки, че египетските линии за електропреносната мрежа за Газа също така се нуждаят от ремонт и модернизация.
„Не трябва да се подценяват социалните, икономическите и политическите последствия  от надигащата се енергийна криза, – е казал координатора на ООН. – Палестинците в Газа, които живеят в условията на продължаващата хуманитарна криза, повече не могат да бъдат заложници на политическите разногласия и разделения“.
„Аз призовавам всички страни, в това число международната общност, да се съберат заедно и да се убедят, че този жизнено важен въпрос за Газа да бъде решен веднъж завинаги. Организацията на Обединената Нация е готова да оказва подкрепа в постигането на тази жизнено важна цел „.