Еврейската младеж в САЩ престава да подкрепя „Израел“…

еврейскаСМИ –

 
Аналитичната група Brand „Israel“ Group (BIG), е отбелязала 30-процентно съкращение на подкрепата за „Израел“ сред еврейските студенти в Америка.
По нейните изводи,  подкрепата се е съкратила от 84 процента в 2010  до 54 процента през миналата година.
Организацията, чиято мисия се състои в това да подобри имиджа на „Израел“ в САЩ, е охарактеризирала резултатите като „пълно фиаско“.
По информация на групата, подкрепата за Палестина при това расте:  13% от запитаните са изразили подкрепата си за Палестина през миналата година в сравнение с десет процента преди шест години.
Съгласно BIG, подкрепата за „Израел“ се наблюдава сред евангелистите (така наричаните, „християнски ционисти“), консерваторите, и по-старото поколение като цяло. Обаче, „Израел“ губи подкрепата сред младежите и студентите, в това число и сред еврейските студенти.