Защо Европейският съюз финансира «израелските» изтезатели?..

5 юли 2017

защоАли Абунима –

 

 

Европейският съюз незаконно финансира «израелските» изтезатели, и на тази практика трябва да бъде сложен край, считат видни специалисти в областта на международното  право.

Мнението на законодателите е изложено в публикувания неотдавна юридическо заключение, където се съдържа извода за това, че инициативата «LAW-TRAIN» нарушава регламентите на ЕС и нормите на международното  право, тъй като един от нейните участници, министерството на «държавната» безопасност на «Израел», «носи отговорност за извършване или е причастен към извършените изтезания, и други престъпления против човечеството и военни престъпления».

«LAW-TRAIN» е била открита през месец май 2015 година с цел «хармонизация и обмен на техники за водене на разпити между участващи в нея страни, за да противостоят на новите предизвикателства на трансграничната престъпност ».

Дадената инициатива се финансира чрез  изследователка програма на ЕС под названието «Horizon2020», използвана също така за многомилионни парични вливания в «израелската» оръжейна промишленост.

В «LAW-TRAIN» са задействани университета Бар-Илан («Израел»), министерството на «държавна» сигурност на «Израел», Левенския католически университет (Белгия), министерството на правосъдието на Белгия, Гражданска гвардия (военизираната полиция) в Испания и полицията на Румъния. Един от членовете на консултативния съвет в «LAW-TRAIN» е Корнелия Хелдерманс, прокурор от Нидерландия.

Първоначално в инициативата е участвала и Португалия, но миналата година тя излиза предвид растящото обществено недоволство от ролята на «Израел» в програмата на  ЕС.

Предполага се, че «LAW-TRAIN» ще действа до месец април 2018 г., и половината от нейния бюджет (около 6 млн. долара) в крайна сметка ще достигне до «израелските» участници.

«Използване на мъчения от “израелски” разпитващи е получило широко документиран отзвук  в международната и “израелската” преса и потвърдено от международните изследователи, а така също и от “израелски” следователи, – е отбелязал професор по международно право Мишел Валбрук. – В юни 2016 година Комитетът против изтезанията ООН е осъдил използването от “Израел” на мъченията и прилагането им от полицейските и затворническите персонали на противозаконни, жестоки техники за разпити ».

Подготвеното от Валбрук юридическо заключение е подкрепено от 25 експерти в областта на международното право, включително бившите специални докладчици на ООН по правата на човека Ричард Фолк и Джон Дугард, а така също екс-заместник премиер-министъра на Нидерландия Лауренс Ян Бринкхорст.

«Израел» е известен с използването на изтезания, в това число по отношение на децата, и систематически отказват да провеждат разследване по жалби за насилие.

През месец февруари тази година стотици белгийски учени и дейци на културата са призовали своето правителство да прекрати подкрепи инициативи на «LAW-TRAIN», при това въпросите относно този проект са се издигнали до степен на Европейския парламент.

Правозащитните организации от Палестина, Белгия и Испания са се обръщали към длъжностните лица в ЕС, изразявайки загриженост по повод подкрепата за «израелските» структури, причастни към използването на мъчения на хората.

Тъй като възраженията против «LAW-TRAIN» стават все повече, Еврокомисията е направила оценка на инициативите с помощта на «независима група от експерти», която е направила извода за нейното «добро /превъзходно съответствие» в законодателството на ЕС, в това число Хартата на ЕС по правата на човека.

По мнение на сериозни законоведи, при оценката са били игнорирани ключови нормативни постановки на ЕС, забраняващи финансиране на индивиди и организации, причастни към «грубите нарушения на правилата в професионалното поведение», такива като мъченията.

Както са отбелязали юристите, предвид това, че «израелското» министерство на «държавната» безопасност е «виновно за грубите и непрекъснатите» нарушения на европейските и международни забрани за мъчения, както и финансиране на дейността на даденото учреждение от страните на ЕС  за незаконно.

Но вместо да приемат мерки  по привличането на «Израел» към отговорност за изтезанията, комисарят на ЕС по изследванията, науката и иновациите Карлос Моедас неотдавна е посетил «Израел», за да отбележи в тържествена обстановка неговото участие в «Horizon 2020» (???…)