310 престъпления на „циона“ против журналисти от месец януари т.г..

13 юли 2017

310СМИ –

От началото на годината „израелска“ окупация е извършила 310 престъпления по отношение на представителите от СМИ, се съобщава в доклада на Комитета за подкрепа на журналистите, публикуван  вчера.
В доклада, обхващащ периода от 1 януари до 30 юни 2017, се посочва, че ционизма прилага изключително силови прийоми против сътрудниците от СМИ в нарушение на всички международни конвенции, които гарантират свободата на печата.
Журналистите биват подлагани на арести, задържания, в техните домове нахлуват и извършват обиски, те не биват допускани до места и събития за осъществяване на професионалните си задължения, повреждат им или конфискуват оборудване, книжни и електронни ресурси, закриват или ги подлагат на заплахи за закриване.
За това време са регистрирани 78 случая на ранени журналисти –  както от огнестрелно, така и травматично оръжие. Част от тях са пребити или са пострадали от сълзотворен газ, който е бил използван за разгонването им.
56 работници на перото са  арестувани или задържани. При това  на 27 са наложени „административни“ срокове,   техния арест се е удължавал няколко пъти докато са били освобождавани или съдени.
В 53 случая „циона“  е провеждал рейдове, обиски или събаряния  на домове на журналисти, откраднати са оборудване и материали, принадлежащи на журналистите и средствата за масова информация.
Също така са били фиксирана 8 случая на преследване и шантаж на журналисти и девет случая, когато на СМИ се е слагал „печат за мълчание“  или са ги заплашвали със затваряне и закриване.
В доклада също така се отбелязва, че в 32 случая евреи са пречели на журналисти да си изпълняват професионалната работа и да осветяват събитията.
Шест пъти „Израел“ е забранявал на журналисти пътувания  зад граница, в това число за получаване на медицинска помощ, посещения на конференции и получаване на международни награди.
Даже в затвора журналистите са се сблъскали с преследване от страна на окупационните  „израелски“ командоси:  регистрирани са 41 престъпления, в това число против Мухаммед ал-Кик. Журналисти са били подлагани на нападения, изтезания, били са лишавани от достъп до адвокат и медицинска помощ,  семейни свиждания…