Древен съд от ханаанския период е намерен в Сектора Газа…

11 август 2017

древен съдСМИ –

 
Глинен съд примерно от 3500 година до н. е. е бил намерен в Сектора Газа, е съобщило палестинското Министерство на туризма.
Подобни предмети широко са се използвали в ханаанската епоха за съхранение на течни продукти –    масла,  напитки и т.н….
Министерство на туризма е съобщило, че са били проведени предварителни стъпки по реставрацията на съда, добавяйки, че той ще бъде изложен в Историческия  музей  в Газа.
Находката потвърждава, че от памтивека тези земи са принадлежали на арабите.