Искането за свят без «Ал-Джазира» произлиза от Тел-Авив…

15 август 2017

искане без святХоссам Шакер –

 

 

«Израел» счита, че света ще бъде по-добре без «Ал-Джазира» – телевизионна мрежа, открила нова страница в историята на арабските СМИ през 1996 година и завладяваща от тогава вниманието на милиони зрители. 
Благодарение на «Ал-Джазира» в арабите се е появила алтернатива на монотонната пропаганда, поднасяна по официалните телевизионни канали от арабските столици. Когато «Ал-Джазира» наложи себе си – и последвалите я арабски информационни ресурси – пътя към новия стил на предавания, в медийното пространство на арабския свят са се разгорели публични дискусии, в хода на които са се изразявали противоположни гледни точки. С развитието на електронните мрежови технологии арабската общественост е започнала  начала по безпрецедентен начин да демонстрира въвличане в информационния процес, работейки с новинарско съдържание  «Ал-Джазира» и другите агенции.

Ситуацията е била съвсем друга преди 20 години. Ционистите  надменно са се хвалели с богатия си опит в областта на създаване и развитие на СМИ, включително арабско-езична радиостанция «Гласът на “Израел”», който е имал слушатели-араби, проявяващи интерес към станцията заради желанието да узнаят случващото се в техните страни.

Тази ера приключи с появата на новите арабски СМИ, такива като «Ал-Джазира», които са могли да се конкурират със световните флагмани в отрасъла, са предавали на различни езици и са имали широк тематичен обхват. Сменящите един друг съставите на «израелските» правителства са изпадали в умопомрачение от това, че благодарение на тази медийна откритост «израелската» окупация  и действията на нейните сили на места са били представяни такива, каквито те са в действителност. Проблема се е заключавал не в самата «Ал-Джазира», а в реалността, която тя е била показвана на арабите и целия свят. Тази реалност се създава от окупацията и нейните сили, престъпления, бомбардировки, заселнически колонии и стените, но в епохата на «Ал-Джазира» просто така всичко това се скрива вече не се получава.

«Израелската» върхушка спокойно, без всякакви тревоги са сключили крупни сделки с Египет, палестинското ръководство и Йордания. Така е продължило докато не се е появила  «Ал-Джазира» заедно със спътниковите канали и социалните мрежи.

Днес се е появил интереса да се върнат хората в ерата на наивните СМИ. И това не е случайно в контекста на подготовката нов крупен натиск.

В медийната индустрия вече от известно време се разгръща мащабен многопластов процес, насочен към завръщане в предишната епоха, в свят без «Ал-Джазира». Разбира се, с това напълно доволен ще е «Израел», решил да приеме пълноценно участие в процеса. Правителството на Нетаняху  е замислило да лиши «Ал-Джазира» възможността да се заеме с разпространение на предавания върху територията на «страната» на фона на щурма на «израелските» ВС в офисите на различни телевизионни станции на в Западния  бряг, а така също ескалацията на враждебност и агресия  от страна на «Израел» (във форма на заплахи и арести) против журналисти.

Съгласно официалните «израелски» съобщения, дадените мерки се съобразяват с крачките, предприемани от «разумните и умерени » арабски страни, при това се пропуска това обстоятелство, че в тези страни свободата на пресата не се признава като такава. Следва да се отбележи, че «израелските» нападки срещу «Ал-Джазира» ще се отразят и на другите канали, тъй като мишена на агресията не е конкретно фирмено наименование, а освещение на събитията в определен стил – като правило, не украсено с помади и пудри. Правителството на Нетаняху се държи така, както неговите войници по улиците, със своите дебели ръце закриват обективите на камерите, за да не могат те да снимат техните престъпни деяния.

«Израелските» власти считат, че именно сега на тях им се отдава на-добрия шанс да унищожат «Ал-Джазира» и ще се опитат да върнат времето назад. Този твърд вариант е бил избран след като «израелската» пропаганда преди известно време напълно е изгубила медийната борба в арабския свят. Например, когато правителството на Шарон е решило да пусне спътников телевизионен канал, ориентиран към арабските зрители и е призван да повтори успеха на «израелското» радио, никой не го е гледал, и експеримента се е  провалил.

Представителите на «израелския» политически елит игнорират факта, че «Ал-Джазира» е дала безпримерна възможност да се обърнат към арабите пряко. Високопоставени функционери и прес-секретари на военните  формирования са се надпреварвали, за да се появят в ефира на «Ал-Джазира», където са могли да се занимават с „оправдание“ на репресиите против палестинците. Но завоювайки сърцата и умовете на арабите с помощта на подобни ходове не им се е отдало.

Проблема на правителството на  Нетаняху се заключава в неговата огромна самоувереност, заради което «израелските» власти влизат в авантюри, които не са им по силите. След неотдавнашната авантюра в Йерусалим, предприета без да се отчете възможната световна реакция, ционизма е  решил по-своему да съкруши СМИ. Възможно е, на него да се отдаде да осъществи своето решение: да спре работата на «Ал-Джазира» в «страната» и да отзове отнемайки акредитациите на кореспондентите. Но на следващия ден на служба в «Ал-Джазира» ще постъпи цяла армия от хора, въоръжени със смартфони и видеокамери самостоятелно, пред никой без да отговарят …