Халил ал-Хайя: „Съществува реален шанс да се сложи край на многогодишния разкол!..“

10 октомври 2017

халилСМИ –

 
Членът на политбюро на ХАМАС Халил ал-Хайя заяви, че има реален шанс да се сложи край на  многогодишното палестинско разделение, още повече че за това е заинтересовано цялото арабско и ислямско обкръжение.
В речта си на шестата ежегодна конференция „Палестина: политически и стратегически видения“, организирана от Центъра за стратегически изследвания „Масарат“, Х. Хайя е изразил надежда за това, че всички страни ще са лоялни за съглашението за национално партньорство, което влече след себе си провеждане на последвали президентски избори и избори в законодателните органи.
„Движението е тръгнало към примирението с открито мислене и голяма гъвкавост, за да се постигне в резултат на това главното –  съвместна национална работа“, – е казал  политика.
Той е отбелязал, че за палестинците, които ежедневно се сблъскват с вражеските окупанти, и всяка форма на съпротива е не само законна, но и необходима.
Той призова към единна национална стратегия с конкретни етапи от стъпка по стъпка,  отбелязвайки, че Палестинската администрация не бива да е бреме за тази програма, а трябва да стане една от най-важните нейни елементи.