70 години резолюцията на ООН за разделение на Палестина. Според нея „Израел“ не съществува. Дим, мъгла, фикция…

1 декември 2017

70 годиниСМИ –
На 29 ноември  2017 година  изминаха 70 години от деня на приемането на Резолюцията на ООН № 181 за разделението на Палестина.
Минаха тридесет години и прословутата „декларация на Балфур“ (1917 г.) се въплъти в  резолюция на световната организация. Ето един факт, който, уви, никога и от никой не се обсъжда, не се дискутира:  когато на световния ционизъм му е изгодно, той издига резолюциите на ООН в ранг на неприложими за всички на земното кълбо, а когато не му е изгодно – просто плюе на тях.  Между другото, и това, че  ционистите високопарно са назовали „декларацията на Балфур“, а беше, и как след това си признаваше сър Балфур, министър на външните работи на Великобритания, не повече от нещо като „записка“. .
Както и да е резолюция е била приета. Без референдум, даже формално, но сред местното арабско население – дали са готови видят до себе си ционисткото образувание. И ако ционистите настояват на това, че  решението на ООН  под сто осемдесет и първи номер е дало картбланш  в живота на „Израел“, те трябва да признаят и другите пунктове на документа. А там се казва, че  „Израел“ и Палестина трябва да се появят на картата е д н о в р е м е н н о.  А ако „Израел“ се появи, а Палестина – не, то ционисткото  образувание е – н е л е г и т и м н о.
Сега да се върнем в наши дни. „Израел“ се е разширил върху арабската земя на Палестина и пълнее, а Палестина така, както не я е имало, така си я и няма.  А това означава, че  „Израел“ е нелегитимен и няма право да съществува; всичките му дипломатически признания от страна на онези държави, които имат с него контакти,  също така и нелегитимни.
А сега погледнете картата, как от 1947 година нелегитимният „Израел“ е изял Палестина.