HRW призовава ООН без сянка на съмнение да публикува списъка с компании, свързани с заселнически колонии в „Израел“…

1 декември 2017

hmw призоваваСМИ –

 
Международната правозащитна организация Human Rights Watch (HRW) настоятелно е призовала Съвета на  ООН по правата на човека да публикува, как са се планирали, базата данни на компаниите, въвлечени в незаконната  „израелска“ заселническо-колониална  дейност; този призив е особено актуален на фона на нарастващия „израелски“ и американски натиск, възпрепятстващ обнародването на списъка.
„Продължаващата незаконна  „израелска“ заселническо-колониална  дейност подчертава настоятелната необходимост от публикации на базата данни от Организацията на Обединените Нации за предприятията, които дават възможност за съществуването или получават печалби от заселнически колонии“, – се казва в публикуваното вчера заявление на НПО, осъществяващо мониторинг, разследване и документиране на нарушенията на човешките права в над 70 страни по света.
Както посочва HRW, „база данни публично идентифицира бизнеса, който способства за нарушения на правата, действайки в или с заселнически колонии, незаконно издигнати в окупираната  палестинска територия“.
Това ще  „оказва натиск върху компаниите с цел прекратяване на бизнеса в заселнически колонии  и изпълнение на своите задължения в областта на човешките права, а също така ще даде импулс на страните да отреагират на призива на Съвета за Сигурност  и неговата  Резолюция 2334 да разграничат между територията на  „Израел“ и незаконните заселнически колонии в техните  търговски отношения“.
Human Rights Watch отбелязва, че  в течение на година, след приемане на резолюцията, „израелските“ власти „са ускорили плановете за заселническо-колониална  дейност, приели са закон, легализиращ конфискацията на частната палестинска земя, и са заявили за своето намерение да запазят заселнически колонии завинаги „.
„Такова нагло пренебрежение на положенията от Резолюцията на ООН 2334 прави все по-актуално за компаниите игнорирането на нарушенията на човешките права, присъщи на заселническо-колониална  дейност“, – е казала Сара Лиа Уитсон, изпълнителен директор на отдела по въпросите на човешките права в Близкия  Изток.
„Базата данни може да способства за създаването на списъка от корпорации, които в настоящия момент се занимават с такава дейност“, – е добавила тя.
Базата данни, „която ще бъде санкционирана от ООН“, също така ще предостави на държавите   информация, необходима за осъществяването на мерките по предотвратяването отстраняването на корпоративното въвличане в нарушаването на човешките права“, се казва в заявлението на HRW.