Президентът на Държавата Палестина Махмуд Аббас подчерта незабавното помирение…

7 декември 2017

абас ИА WAFA –

 

Рамаллах, 6 декември 2017 г. – Президентът на Държавата Палестина Махмуд Аббас подчерта необходимостта да се положат всички усилия и да се отстранят различията, докато се работи за незабавно постигане на национално помирение, за да се изправят пред сериозните опасности, пред които е изправена палестинската кауза на всички нива.

Той каза: „Работили сме за успеха на помирението. Наредихме на правителството да отиде в ивицата Газа, за да намери решения за ежедневните страдания на нашия народ в Ивицата Газа и да даде подходящи препоръки“.

Той призова палестинския народ и политическите сили да се съсредоточат върху предизвикателствата, пред които е изправен националният проект, като се възползват от възможността да постигнат национално единство и обединение на народа и земята, което ще се счита за истински отговор на всички опити да се навреди на гарантирани от международните закони.

Президентът на Държавата Палестина Махмуд Аббас изрази оценката си за важната роля на Египет под ръководството на президента ас-Сиси за постигане на национално помирение и неговия интерес да полага всички усилия за преодоляване на пречките пред постигането на единството на палестинския народ и земя.