Американските учени-евреи от научните центрове в САЩ са осъдили Тръмп…

13 декември 2017

американскиСМИ –

 
Над сто и тридесет американски учени от еврейски произход измежду водещите университети и научни центрове са публикували на  11 декември открито писмо, в което са осъдили действията на администрацията на Тръмп, публично признала Йерусалим за „столица“ на „Израел“.
„Йерусалим има огромно религиозно и емоционално значение за мюсюлманите, християните и евреите. Той се намира в центъра на националните стремежи, както за „израелтяните“, така и за палестинците. Ние се надяваме, че  рано или късно всички жители на Земята ще имат равен достъп до културните и материалните ресурси  на града. Днес, за съжаление, това не е така“, – се казва в обръщението.
„Както е документирала „израелска“ правозащитна организация „Бецелем“, палестинските жители на Йерусалим са подлагани на систематична дискриминация, за която свидетелстват несправедливото разпределение на бюджета на града и общинските служби, забраната за строителство на жилища, събарянето на домове и конфискация на имущество в полза на еврейството.  Освен това, за палестинците от Западния  бряг, за разлика от евреите,  живеещи на тази територия, се изискват специални разрешения за посещение на светите места на Йерусалим„, – пишат авторите на писмото.
„В този контекст заявлението на правителството на  САЩ, което подкрепя еврейския контрол над Йерусалим, оскърбява и без това понеслите щети палестинците  и, несъмнено, раздухват пламъците на насилието. Ние призоваваме американските власти да предприемат незабавни стъпки за намаляване градуса на напрежение, провокирано от заявлението на президента на САЩ, и изясняване на законните  права на палестинците като част от бъдещето на Йерусалим“, – се казва в посланието.