Възрастните „евангелисти“ са готови да целуват «Израел». А на младите той е безразличен…

15 декември 2017

възрастнитеАли Абунима –

 

 

Подкрепата на «Израел» сред младите евангелистки християни в САЩ е много по-ниска, отколкото сред представителите на възрастното поколение от тази социална група, показват резултатите от проведеното неотдавна запитване на общественото мнение. 

«Възрастните американски евангелисти обичат “Израел”, но за много евангелисти от по-младите просто им е все едно», – са отбелязали  в организацията «LifeWayResearch», която е провела  социологическото изследване.

Евангелистите образуват скелета на основните християнско-ционистки  организации, такива като «Обединените християни за “Израел”», и представляват влиятелна част от електората в десния лагер на американската политика.

Обявеното от президента Тръмп  решение да признае Ерусалим за „столица“ на «Израел» и да премести там посолството на  САЩ е изпълнение на отдавнашно искане на подобни групи.

Общественото допитване през 2002 година на възрастните американци, придържащи се към евангелските възгледи, е било проведено по инициатива на групата «Chosen People Ministries» («Мисии на избрания народ»), която проповядва учение за това, че  Исус – е месия на евреите и, по същество, се стремят да обърнат юдеите в християнски фундаменталисти.

« Като цяло, младите евангелисти изпитват безразличие към “Израел”», – е потвърдил Скот Мак Конъл, директор на «LifeWay Research».

Четирима от десет евангелисти на възраст от 18 до 34 години са потвърдили, че  нямат «устойчиви възгледи и мнения» относно «Израел».

«Мен ме безпокои очевидния спад в подкрепата на “Израел” сред младото поколение последователи на Исус, които или не знаят, в какво вярват, или изобщо не проявяват заинтересованост », – е отбелязал Мич Глейзър, президент на «Chosen People Ministries».

Като цяло две трети от евангелистите се отнасят към «Израел» положително, девет процента отрицателно и 24 процента не са се определили.

Около една четвърт са потвърдили, че ще подкрепят «Израел» независимо от неговите действия. Наред с това, 40 процента от запитаните са заявили, че  подкрепят «Израел», но не всички негови действия. А една трета нямат устойчиви възгледи за това.

Чернокожите евангелисти най-малко се отнасят положително към «Израел» (50 процента).

Наблюдава се явен разлом сред поколенията: само девет процента евангелисти от по-възрастните считат «възраждането » на «Израел» в 1948 година е несправедливо по отношение към палестинците, 62% не са съгласни с такова твърдение, и 28% се затрудняват с отговора.

Сред младите евангелисти картината е съвсем различна: несправедливо е създаването на «Израел» и това наричат вече 19%, не са съгласни с това само 34%, а почти половината от запитаните не са дали определен отговор.

Само шест от десет запитани считат, че  «християните трябва да предприемат действия заради любов и грижа за палестинците», при това този показател нараства сред младите и чернокожите евангелисти.


Глобалният тренд

В последните години, като цяло в редица страни се наблюдава общо разместване на поколенията в направление отказ от подкрепа към «Израел».

В САЩ, където подкрепата към «Израел» като цяло остава доста силна, резултатите от допитването, проведено през 2016 година от организацията «Pew Research Center», са показали ръст в симпатиите към палестинците  сред либералите и се увеличава различието в мненията между поколенията по дадения въпрос.

Социолозите са открили, че  симпатията към палестинците  сред младите хора е нараснала за десет години тройно – с 9 процента през 2006 година до 27 процента след десет години.

В еврейските общности тези изменения също са налице: много млади евреи изпитват все по-голямо безразличие към «Израел» и чувството за отчуждение от него – дадените процеси са подтикнали либералния ционистки  публицист Питер Бейнарт да забие тревога във връзка с «кризата на ционизма».

Много млади евреи играят активна роля в движението за солидарност с палестинците и подкрепят движението бойкот, дивестиции и санкции (БДС); на този фон се появяват такива организации, като «Jewish Voice for Peace» («Еврейски глас за мир») и «IfNotNow» («Ако не сега»), отказващи да признаят «правото» на произраелския еврейски политически елит да ги представляват и да говорят от тяхно име.

Социалните допитвания във Великобритания, Канада и Австралия също така свидетелстват за ръста на симпатиите към палестинците  сред младите жители.


Възможностите

Изменение във възгледите на младите евангелисти не е удивително в светлината на по-широките социални трендове.

Така, например, младите евангелисти, в сравнение с възрастното поколение, са значително по-склонни да се придържат към прогресивни възгледи  по най-различни теми, включително въпросите на имиграцията и ролята на правителството в оказването на социалните услуги.

Отчитайки, че  възгледите  и убежденията могат да преживеят подобна трансформация, пропалестинските  активисти не трябва да се ограничават в своето възвание само към тези, които, по тяхното мнение, са готови да се вслушат.

Джоел С. Розенберг, автор на изследването от «LifeWay Research», е предупредил, че без движимата теология на произраелската индоктринация, е насочена към младите християни, «общата подкрепа на “еврейската” “държава” сред евангелистите може да удари дъното в течение на следващото десетилетие, защото поколението на милениума сега заемат все по-голям дял в общия брой на вярващите ».

Приемайки под внимание тези изменения в общественото мнение през последните години и откриващите благодарение на тях възможности, не трябва да се учудваме, че  «Израел» и неговото лоби са изпаднали в паника по повод на своята неспособност – независимо от колосалните ресурси – да задушат и да изкоренят растящата   подкрепа към палестинците  и техните права.