Държавата Палестина е избрана за член на Бюрото на МНС на Асамблеята на държавите страни по Конвенцията…

18 декември 2017

 

мнсНю Йорк, 18 декември 2017 г. (WAFA) –

Събранието на държавите страни по Конвенцията на Международния наказателен съд (МНС) на шестнадесетата си сесия в централата на ООН в Ню-Йорк избра Държавата Палестина като член постоянната мисия на Палестина за наблюдател в Организацията на обединените нации.

Това решение отразява доверието на държавите-членки в способността на Държавата Палестина да поеме тази позиция и отговорности, въпреки неотдавнашното й членство, заяви делегацията.

Той заяви, че Палестина е представила предложение, прието с консенсус, в което държавите страни по Конвенцията, изразиха дълбоката си загриженост относно опитите за сплашване с цел да се предотврати сътрудничеството със Съда, подчертавайки значението на подкрепата на държавите, които си сътрудничат със Сметната палата, способността на Съда да упражнява правомощията си да наказва отговорните за най-жестоките престъпления и да даде правосъдие на жертвите.

Мисията заяви, че всички държави, страни по Конвенцията, са активирали юрисдикцията на МНС за престъплението агресия и са приели определение, което счита, че са престъпления на агресията.

Рияд Мансур, постоянен наблюдател на палестинската държава към Организацията на обединените нации, заяви, че изборът на Държавата Палестина като член на Бюрото на Асамблеята на държавите страни по МНС е друга стъпка в укрепването на основите на Държавата Палестина в международните форуми. Той благодари на държавите страни за тяхната солидарност с Държавата Палестина при посрещането на предизвикателствата и заплахите.