Европейският съюз е осъдил „израелския“ законопроект за смъртното наказание…

8 януари 2018

 

 

евсъюзСМИ –
Европейският съюз е осъдил приетия на първо четене „израелския“ законопроект за смъртното наказание, заявявайки, че  той е „несъвместим с човешкото достойнство“.
„Смъртното наказание е несъвместимо с човешкото достойнство. То представлява нечовешко и унижаващо достойнството отношение със затворниците, нямащо доказан сдържащ ефект и позволяващ съдебните грешки да стават необратими“, – се посочва в заявлението на Евросъюза, публикуваното няколко часа след гласуването в „израелския“ парламент.
В заявлението също така се отбелязва, че  ЕС приветства световната тенденция към отказ от смъртно наказание, вследствие на което две трети от всички страни в света са отменили смъртното наказание законодателно  или на практика.