Парламентът на Дания е приел резолюция против незаконните „израелски“ заселнически колонии…

30 януари 2018

прламентътСМИ –
Датският парламент е приел в края на миналата седмица с огромно болшинство от гласовете „за“  резолюция за недопустимост на включване на незаконните  „израелски“ заселнически колонии в окупирания  Западен  бряг  във всякакви двустранни съглашения за съвместими проекти с „Израел“.
Парламентаристите са закрепили нормите против инвестиции в „израелските“ предприятия на окупираните  палестинските  територии.
Изданието „Аарец“ е съобщило, че  Дания с това решение е имплементирала резолюция 2334 на Съвета за Сигурност на  ООН, признаваща ционистките  заселнически колонии за незаконни   в съответствие с международното  право, а също така установяваща  различие между „Израел“ от 1948 г. и неговите разраснали се заселнически колонии в окупирания  Западен бряг  и в окупирания  Ерусалим. Към същата позиция се придържа и Европейския Съюз.
Резолюцията също така изразява подкрепата за усилията на Върховния комисар на ООН по правата на човека по изготвянето на „черен списък“ на компаниите, действащи в незаконните  заселнически колонии.
Приемането на документа е назрявало, след като през месец ноември  2017 година редица датски пенсионни фондове са били принудени  да изтеглят своите инвестиции от „Израел“ след вълната от обществени протести, а също така  отчета на изследователския център „Danwatch“, в който става дума за делови контакти между датски компании и нелегитимните „израелски“ заселнически колонии. След това пенсионният фонд „Sampension“, трети по големина в Дания с активи на сума 43,5 млрд. долара, е обявил за изтеглянето на инвестициите от „израелските“ компании, работещи на окупираните палестински земи. В списъкът от компании, забранени за инвестиции, са попаднали също така десетки „израелски“ фирми, свързани с военната индустрия.
Съгласно данните, между „Израел“ и Дания към днешна дата съществуват 13  двустранни съглашения в областта на авиацията, културата, образованието, юриспруденцията, промишлеността, а също така  кредитно-данъчните дейности. Резолюцията на датския парламент поставя под съмнение сключването на нови съглашения, а също така пролонгация на  съществуващите…