ОИСР: Израел прогонва арабите и дискриминира ултра-ортодоксалните евреи.

13 юни 2018

оиср

СМИ –

Високопоставен служител в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) базирана в Париж, д-р Питър Джарет каза, че израелската икономика расте със стабилни темпове, но не всички се възползват от този растеж.

Говорейки вчера пред вестник The Marker „, Джарет каза, че икономическото положение в Израел може да се влоши поради огромната икономическа бездна и дискриминацията, особено срещу арабите и ултра-ортодоксалните евреи, които биха могли да накарат Израел да стане авторитарна държава.

ОИСР публикува доклад преди три месеца, цитирайки серия от неуспехи, пред които се очаква Израел да се изправи поради високата бедност, липсата на социално сближаване, липсата на образование, лошата инфраструктура, липсата на конкуренция и ниската производителност.

„Израелското общество страда от дълбоки разделения, които застрашават неговите дългосрочни добри финансови резултати“, предупреди Джарет и добави, че Израел е изправен пред сериозно неравенство в заплатите и високите нива на бедност.

„В дългосрочен план няма да е от полза, ако те не инвестират сериозно в образованието и не прилагат реформи, които позволяват на тези сегменти да придобият необходимите квалификации за навлизане в пазара на труда“, каза той за държавните инвестиции в арабските и ултра-ортодоксалните еврейски общности.