3 френски компании участват в строителството на железопътни линии в незаконни заселнически колонии…

20 юни 2018

3 френски компании

СМИ –

В момент, когато френското правителство публично се противопостави на решението на САЩ да признае Ерусалим като столица на Израел, няколко организации публикуваха днес доклад, в който подчертаха участието на три френски компании – EGIS и SYSTRA, дъщерни дружества на публични институции и ALSTOM – в Ерусалим за светлинно-железопътно строителство, бе публикувано съобщение за пресата на Асоциацията за солидарност на Франция с Палестина .

Тази символична конструкция, инструмент на израелските селища и политика на анексиране, има за цел да свърже Западен Ерусалим  с израелските заселнически колонии на палестинската територия в Източен Ерусалим  в явно нарушение на международното право чрез разширяване на съществуваща линия и създаването на две нови линии, всички като крайни точки за заселническите колонии.

Окупацията и „анексирането“ на Източен Ерусалим от образуванието Израел нарушава международното право, както това се припомня в редица резолюции на Съвета за Сигурност на ООН.

Френското правителство е двойно отговорно.

На първо място, съгласно задължението по международно право „да се защитят от нарушения правата на човека от трети страни“ на съответните заинтересовани компании.

След това, като попечител на трите публични институции, които са мажоритарни акционери в двете засегнати дружества.

„Какво трябва да направим за бездействието на френското правителство пред лицата от публичния сектор, участващи в израелската заселническо-колониална дейност, което е напълно незаконно и което, между другото, френското правителство многократно е осъждало? Време е да се премине от думи към действия „, каза Бертрад Хайлброн, председател на Асоциацията за солидарност на Франция с Палестина.