52 години той не бе в тяхното полезрение…

23 ноември 2018

52 години

Палестински Информационен Център –

Ожесточени стълкновения между палестинска младеж и „израелските“ полицаи са избухнали в сряда, 21 ноември, в лагера за бежанци  Шуафат в окупирания  Източен  Ал-Кудс.
Повод за това е станало унищожаването на  десетки търговски обекти, принадлежащи на палестинците. Под ножа на еврейските булдозери попаднаха магазините пред входа в лагера. Те са построени  без  „израелски“ разрешения. Напомняме, че „Израел“ няма юридическа легитимност да осъществява администриране в Светия град. Палестинците са единствените негови собственици.
…Сутринта в сряда въоръженото  „израелско“ войнство заедно с функционери на еврейския градски съвет са щурмували лагера за бежанци, предварително отцепвайки района. Към работа са пристъпила и тежката техника.   Палестинските лавки и неголеми магазини са били унищожени за броени минути.
Местните жители уверяват, че търговските постройки са били основен източник за доходи за примерно 60 палестински семейства. След като окупацията тези дни е раздала черни бележки на собствениците на повече от двадесет търговски обекта, техните палестински собственици са евакуирали всичко, каквото могат, за да успеят да сведат до минимум загубите. Но помещенията не могат да бъдат отнесени! Под веригите на тежките булдозери те са се превърнали в прах…
От началото на 2018 година ООН е регистрирала 125 случая на унищожаване на палестински постройки от „Израел“ в окупирания  Източен  Ерусалим.
Днешната вакханалия е най-голямата от момента на създаването на лагера с усилията нa UNRWA     (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) през 1965 година. Лагерът за бежанци  Шуафат е разположен откъм страната на разделителната стена в Западния бряг и е място за подслона на примерно 24 000 палестинци.
В същото време окупацията разширява незаконната   „израелска“ заселническа колония Писгат Зеев, с комфорт изградено недалеч от Шуафат. В началото на тази година в Писгат Зеев бе одобрено строителство  на над 1000 жилища…