Израел ще легализира заселническите колонии в Западния бряг, построени върху частна палестинска земя.

13 февруари 2019

израе ще легализира

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИА МААН – Израел информира Районния съд на Ерусалим, че ще узакони със задна дата структури, построени частично върху частни палестински земи в незаконната израелска заселническа колония Алей Захав в окупирания Западен бряг, и за първи път ще се позове на законов механизъм, одобрен през декември 2018 г.

Алей Захав е незаконна заселническа колония, разположена в близост до път 5, който свързва Ариел и Тел Авив, и е построен върху палестински земи, които Израел конфискува от жителите на селата Дейр Балут и Кафр ал-Дик в северната част на Салфит в Западния Бряг.

Правният механизъм посочва, че е допустимо да се разреши с обратна сила незаконно строителство на частна палестинска земя, ако земята е била отпусната „добросъвестно“, ако Израел неправилно смята, че земите принадлежат към него по време на нейното разпределение.

След като Израел окупира Западния бряг през 1967 г., Израел използва геодезически технологии, за да обяви някои области за свои, но тези земи не винаги са били точно маркирани на картите. В момента израелската гражданска администрация използва нова технология за коригиране на линията, която също е известна като „синята линия“, и е открила, че няколко области, за които се смята, че са държавни земи, никога не са били иззети от Израел.

Според старите карти, палестинската земя, на която се е изградило селището Алей Захав, се е смятала за земя на Израел, но през 2016 г. израелската гражданска администрация откри, че земята, върху която са построени някои сгради, е наистина частна палестинска земя.

Правният механизъм, който позволява разрешаване на обратното действие на тези земи, се основава на клауза 5 от военна заповед от 1967 г., отнасяща се до държавната собственост на Западния бряг, която гласи „сделка, извършена добросъвестно между попечителя на държавната собственост в територии и друго лице, по отношение на имот, за който попечителят смята, че в момента е държавна собственост “е валиден, независимо от това дали преди това земята не е принадлежала на Израел.

По същество, ако израелската гражданска администрация, която е пазител на имуществото на израелското правителство, е извършила транзакцията „добросъвестно“, тя се счита за „валидна“, дори и ако тя е юридически погрешна.

Трябва да се отбележи, че израелското министерство на правосъдието и гражданската администрация направиха изчисления, че пълното прилагане на новия механизъм може да се използва за определяне на статут на 2 000 структури в области, за които се смята, че съдържат „незаконно построени структури“.