Япония финансира палестинския проект за замяна на завод за производство на компост.

24 април 2019

япония

 

 

ИА МААН –

 

Такеши Окубо, посланик по палестинските въпроси и представител на Япония в Палестина, посети село Бейт Дукку североизточно от централния район в Западния бряг на Ерусалим, за да отпразнува приключването на проекта, финансиран от правителството на Япония чрез Японската безвъзмездна помощ за проекти за човешка сигурност (GGP).

Според прес-съобщение от вчера, палестинските земеделски стопани са използвали безвъзмездна помощ в размер на 87 500 долара, за да заменят старите машини за производство на компост и да реконструират сегашното предприятие за производство на компост на Съюза на фермерите Бейт ал Карма (СФБК) в Бейт Дукку.

Този проект има за цел да увеличи производството на компост от СФБК от 600 000 литра до 2,225 хил. литра, за да осигури стабилно по-евтин компост за фермерите в Бейт Дукку и околностите му. Около 360 домакинства се възползват от проекта.

По време на изказването си Окубо подчертава твърдия ангажимент на Япония да подкрепя палестинския народ от гледна точка на сигурността на хората, както и значението на изпълнението на проекти за социално и икономическо развитие, необходими за палестинските общности.

От 1993 г. правителството на Япония е предоставило официална помощ за развитие на палестинците на приблизително 1,86 млрд. Долара.

Проектите GGP са формулирани в сътрудничество с Палестинската власт чрез Министерството на финансите и планирането от 2010 г. насам.