Здравето и достойнството на палестинските бежанци остават в риск, посочват от UNRWA.

23 май 2019

здравето и достойнството

 

ИА МЕМО –

Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци (UNRWA Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) посочи, че въпреки “непрекъснатото”  продължаване на нейните услугите през 2018 г., „здравето и достойнството“ на бежанците „остават в риск“.

В годишния си здравен доклад, публикуван вчера, UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) заяви, че „въпреки безпрецедентните финансови предизвикателства през 2018 г., предоставянето на първична здравна помощ и улесняване на болничните услуги … продължават непрекъснато”. Също така продължава работата на здравните работници и текущата програма за здравна реформа, както и щедрите вноски от правителствата и донорите, и по-специално тясното й партньорство със Световната здравна организация (СЗО).”

Въпреки това, UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР)  посочва, че тези постижения и продължаващото здраве и благосъстояние на палестинската бежанска общност остават застрашени поради продължаващата финансова криза на агенцията. Струва си да се отбележи, че освен малка част от финансирането от основния бюджет на ООН, Агенцията зависи изцяло от доброволните дарения от държавите-членки на ООН. САЩ бяха най-големият донор до миналата година, когато Доналд Тръмп напълно съкрати финансирането на Вашингтон за UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР).

„В продължение на почти 70 години“, добавя докладът, „UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) предлага всеобхватни услуги за първична здравна помощ на регистрираните палестински бежанци, като се фокусира върху защитата, насърчаването и опазването на тяхното здраве през всички етапи на живота чрез подхода„ жизнен цикъл ”. Миналата година UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) посещаваше почти 23 000 пациенти всеки ден чрез своята мрежа от 144 здравни центъра в петте области на действие: Западния бряг, Ивицата Газа, Йордания, Ливан и Сирия.

Според доклада, „Основните здравни услуги, като здравни показатели за здравето на майките и децата, близо 100% покритие за ваксинация, ранна регистрация за профилактика и процентът на бременните жени, посещаващи най-малко четири здравни консултации, са били запазени през 2018 г. . “

Освен това, „През 2018 г. бяха засилени дейностите по внимателно проучване и популяризиране на незаразни болести“.