Премахването на UNRWA: Правната сигурност на Тръмп.

31 май 2019

разгромяване

 

 

 

От Рима Наджар

Тръмп иска да премахне Агенцията на ООН UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) и да прехвърли отговорността за палестинските бежанци към офиса на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН). Какво е казал ВКБООН за това? Тревожи ли се за някакви негативни ефекти, като например какво може да се каже за Иран?

„Услугите на Иран за бежанците са примерни и трябва да бъдат насърчавани и подкрепяни, заяви представител на ВКБООН в Ислямска република Иран Иво Фрейсен на местна церемония. Той изрази загриженост относно отрицателния ефект от едностранните санкции на САЩ върху ежедневния живот на бежанците, пребиваващи в Иран. Иранците са домакини на афганистанските бежанци в продължение на четири десетилетия и международната общност трябва да помогне на Иран да продължи да обслужва бежанците, добави дипломатът на ООН.

Когато прочетох горепосоченото , отидох да потърся новина относно това какво, ако изобщо, ВКБООН трябва да каже за пълното оползотворяване от САЩ на UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР създадена през декември 1949 г. от Общото събрание на ООН), но не намерих изявления на ВКБООН, само реклама във Фейсбук от САЩ, която се опитва да събере пари от абонати, чрез името на ВКБООН за бедствието в Йемен ( забележка : повечето американци биха се ужасявали да знаят, че американската политика води до глад за милиони невинни хора там):

Попаднах обаче на това предупреждение през януари 2018 г. от Сара Рой:

„Палестинците ще страдат най-много от съкращенията на UNRWA, но целият регион ще почувства последствията“.

САЩ твърдят, че UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР)  трябва да бъде премахната или реформирана. По-конкретно, САЩ поставиха под въпрос начина, по който UNRWA определя и регистрира бежанците, като твърди, че нейните организационни процедури са в противоречие с международното бежанско право и правилата на ВКБООН. По-специално, САЩ искат:

а) Да предефинират палестинските бежанци – т.е. да премахнат потомците на първоначалните палестински бежанци от регистъра на UNRWA, както и тези, които са получили гражданство на приемащата страна – например, йорданец, и

б) Да разбият UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР)  и да прехвърлят отговорността за палестинските бежанци към ВКБООН.

Стратегическите дискурсивни атаки срещу UNRWA не са по-различни от стратегическите дискурсивни атаки срещу, да речем, движението за Бойкот, Дивестиции и Санкции (БДС). И двете са предназначени да делегитимират палестинския национализъм и да затвърдят еврейския национализъм в Палестина и да доведат до политиките от и в САЩ, които правят точно това.

„Въпросът за експулсирането на палестинците, правото им да се върнат по домовете си и за компенсация за техните загуби в много отношения са били в основата на въпроса за палестинските бежанци от 1948 г. насам, когато е било консумирано изтребването и прогонването на палестинския народ. Оттогава насам имаше различни опити да се избегне този въпрос или да се пренебрегне неговата значимост, като се отрича съществуването на палестинците, вариращи от прочутата декларация на израелския премиер Голда Меир за това през 1969 г., до настоящите усилия на администрацията на Тръмп да определи реалността на палестинските бежанци чрез легална ръка. „

Изведеният по-горе цитат идва от неотдавнашен доклад (публикуван на 15 май 2019 г.) от Института за палестински изследвания, който отдавна се занимава с пропуските в знанията за Палестина, както и от оспорването на ненадеждна, политически предубедена информация с навременни и значими научни публикации.

В новата си поредица „Текущи въпроси в дълбочина“, Институтът публикува доклад от Франческа П. Албанезе, изследовател в Университета в Джорджтаун и Американския университет в Бейрут, озаглавен „UNRWA и Палестинските права на бежанците“. Докладът разглежда основните правни и исторически въпроси и доказва, че промяната на политиката на САЩ по отношение на UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР)  и палестинските бежанци е зле информирана и водена от политически, а не истински правни съображения, както твърдят САЩ.

UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) беше създадена да предоставя помощ на палестинските бежанци до момента, в който положението им бъде разрешено в съответствие с Резолюция на Общото събрание на ООН 194 . В нея работят 30 000 служители в 711 училища в региона, обслужват над половин милион деца и работят 143 здравни заведения. Агенцията вече е преустановила своите програми за спешна помощ, включително основна доставка на храна и пари в брой на най-бедния сегмент от палестинското бежанско население.

Докладът на Института отхвърля твърденията на САЩ срещу UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР), които са в противоречие с международното право, законодателството на ООН и „десетилетия на практика на държавата“. Твърденията са всички „стари разговори“ с нов обрат – този на „сделката на века“, и показва политиката на администрацията на Тръмп за това, което е – едностранно „приемане на най-екстремните израелски позиции“ ,

„Крайната позиция“ на Израел е описана в доклада, както следва:

„Палестинските бежанци като цяло, включително потомците, са лица с предимно арабски произход (притежаващи британско мандатно гражданство от 1925 г. и преди това османско гражданство), които са били разселени от територията на онази част от британския мандат Палестина, която впоследствие е определена за Израел, в други части на Мандат Палестина, а именно Западният бряг и Ивицата Газа, както и съседните държави, а именно Йордания, Ливан и Сирия, във връзка със създаването на Държавата Израел (т.е. арабско-израелската война от 1947—1949 г.). Въпреки че са готови да се върнат в своята „родина” в съответствие с приложимото международно право, около 750 000 палестински бежанци са били възпрепятствани да направят това по силата на закони, приети от Израел между 1948-52 г., което е довело до тяхното денационализиране, както и до конфискация и разпореждане с техните имущества.

Това не е първият път, в който Институтът за палестински изследвания е публикувал информация и анализ на UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) и нейните архиви. През 2001 г., съвместно с Института за изследване на Ерусалим  (ИИЙ), който се е ангажирал да дигитализира архивната система на UNRWA, бе издаден том, озаглавен „Преосмисляне на историческия запис: Използването на палестинските бежанци, архивите за изследване на социалните науки и анализ на политиката“ , под редакцията на Салим Тамари и Елия Зурейк. Целта е „да се запази основен сегмент от палестинската история за национални и изследователски цели, както и да се предоставят данни на палестинските преговарящи по време на разговорите за окончателния статут за… конфликта“.

Иронията тук е, че данните, предназначени да бъдат полезни за „преговорите“, се подкопават днес от САЩ като стратегическа измама за преговорите при „сделката на века“.

Обширните налични данни за лишаване от свобода на палестинците се подават в различни организации, които са предхождали UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР). Помирителната комисия на ООН за Палестина (UNCCP) притежава в своите архиви „обширни данни за конфискуваното имущество на палестинските бежанци“. Информацията е достъпна и в архивите на Международния червен кръст (МЧК) в Женева и Берн, както и в офисите на Американския комитет за сдружения на приятели (AFSC) във Филаделфия.

Архивите включват и информация за палестинците, които са станали бежанци по време на войната през 1967 г. и други, които са били експулсирани през 1948 г., но не са се регистрирали в Агенцията и не са включени в регистъра на UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР).

„Твърденията, че UNRWA функционира извън сферата на международния бежански режим и запазва бежанския проблем, се основават на селективното използване и погрешно разбиране на фактите по отношение на палестинските бежанци и UNRWA; погрешно тълкува международната рамка за бежанците, по-специално мандатите на UNRWA и UNCHR; и пренебрегване на нормите и процедурите на ООН по отношение на сътрудничеството с ООН и между държавите. … Аргументът, че UNRWA е „невъзможна погрешна операция“ „увековечаване“ на бежанската криза, се основава на предположението, че UNRWA е „увековечила“ проблема с бежанците – следователно, ВКБООН трябва да поеме мандата за палестинските бежанци, така че лесно да ги пресели. „  

В последната глава на „Reinterpreting the Historical Record” (2001), Aднан Абдуразак посочва пропуските в наличните записи и предлага препоръка, която би била много по-продуктивна за администрацията на Tръмп, отколкото настоящите й саботажни действия UNRWA:

„За да се затворят… пропуските в наличните записи, включително модернизираните записи, и да се постигне цялостна идентификация на свойствата на бежанците и създаването на стойностни параметри, съответстващи на реалистична пазарна стойност, трябва да бъде доведен специализиран екип от експерти по земята и пазара. Задържането на тези документи поверително от съответните експерти подкопава тяхната полезност и уместност. С напредването на мирните преговори завършването на тези записи от технически и икономически експерти става все по-наложително. „

Следват заключенията в доклада UNRWA и Палестинските права на бежанците , Институт за палестински изследвания, публикуван на 15 май 2019 г.

Заключения

  1. Съединените щати са стратегическа сила в определянето на режима на ООН по отношение на палестинските бежанци. Съединените щати, под егидата на Общото събрание, изиграха решаваща роля в създаването на UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) и в начина, по който агенцията работи и се развива. В продължение на десетилетия тя е повлияла чрез своята роля в рамките на ООН чрез многостранни отношения, политика и процеси по отношение на палестинските бежанци. Като позволяват на UNRWA да предостави на палестинските бежанци възможности за помощ и развитие, особено качествено образование, възможности за заетост и здравни услуги, международната общност – и преди всичко Съединените щати – са допринесли за облекчаване на страданията на палестинските бежанци, а също и за стабилност в регионът.
  2. Настоящите опити на САЩ да преформатират начина, по който се определят, регистрират и преброяват палестинските бежанци, и да премахнат UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР), нямат правно основание; по-скоро те изглежда представляват опит за постигане на политически цели без оглед на международното право, правата на човека и историята.
  3. Определението и системата за регистрация на UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) са в съответствие с международните норми и практики, а палестинските бежанци, включително потомците, са законни бежанци. Въпреки че съществуват някои нередности (за разлика от ВКБООН, UNRWA регистрира само бежанците по мъжката линия и не брои онези, които са били изселени за първи път от военните действия през 1967 г. като част от регистрираното бежанско население), но те не са били обект на критика и искане за реформа от САЩ.
  4. Няма значение дали определението на UNRWA за бежанците се различава от това как са класифицирани всички други бежанци в света. По инициатива на американското правителство, ООН прие режим sui generis за палестинските бежанци, като създаде (UNCCP и) UNRWA и като включи член 7, буква в) в Статута на ВКБООН и член 1 D в 1951RC. Член 1 Г съдържа своя собствена „клауза за прекратяване“ и по настояване на Съединените щати, които разглеждат UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) като инструмент за предотвратяване на падането на страните от Близкия изток в съветската сфера на влияние, UNRWA продължава да третира всички палестински бежанци – включително тези, които са имали гражданство, както в Йордания, така също и отговарящи на условията за нейните услуги.
  5. Историята на UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР) показва, че вместо да „запази” проблема с бежанците чрез услугите си за бежанците, и при липсата на политическо решение, Агенцията е стабилизиращ фактор, подпомагащ поддържането на мира чрез подкрепа на благосъстоянието и развитието на бежанците в страни-домакини. По-скоро зависимостта на нарастващия брой бежанци от услугите на UNRWA се дължи на неуспеха да се постигне политическа резолюция в съответствие с международното право. UNRWA е симптом на тези структурни дефицити, а не на причината.
  6. Правото на завръщане на палестинските бежанци се основава на международното право, както многократно е потвърждавано от Общото събрание, и неговото упражняване не може да бъде отменено въз основа на политически съображения.
  7. Като държава-членка на Организацията на обединените нации Съединените щати имат право да обсъждат пред ООН въпроси, включително необходимостта от реформиране на агенция на ООН, нейния мандат или операции. Оказва се обаче, че натискът, който Съединените щати оказват както на UNRWA – настоява Агенцията да се реформира по начин, който контрастира с мандата на Агенцията и непосредствените интереси на бежанците – и на други държави-членки на ООН да променят политиката си – по отношение на UNRWA и палестинските бежанци, е неудобно за суверенитета на тези държави и независимостта, която агенциите на ООН се ползват съгласно Конвенцията от 1946 г. за привилегиите и имунитетите на Организацията на обединените нации.
  8. Ако Общото събрание препоръчва на UNRWA да се реформират, трябва да се обсъдят нови визии и стратегия в рамките на правилата и процедурите на ООН и като се има предвид важността на спазването на международното право – особено нормите за правата на човека – и като стабилизиращо фактор.