50% от завършилите палестински университети все още са безработни.

16 юли 2019

 

50 %СМИ –

Половината от палестинските студенти, които са завършили университет през 2018 г., все още са безработни, сочи проучване на Палестинското централно статистическо бюро (ПЦСБ) вчера.

Според проучването нивото на безработица сред завършилите достигна 50% в края на 2018 г. в сравнение с 31% общо ниво на безработица в Западния бряг и Ивицата Газа.

Проучването, проведено от Палестинското централно статистическо бюро (ПЦСБ), показва, че всяка година около 40 000 души навлизат на пазара на труда.

Палестинският пазар на труда обаче не може да абсорбира повече от 8000 работници годишно.

Това означава, че има голяма разлика между броя на младите хора с диплома или по-висока степен и работните места, предлагани от местния пазар годишно.

Проучването показа също значителен спад в качеството на университетското образование. Липсва и целенасочено обучение за посрещане на нуждите на пазара на труда, продължава докладът.