Честит празник Идд ал-Адха – Курбан Барям!

11 август 2019

кааба

 

 

 

 

 

 

 

Екипът на сайта “ Palestine.bg ” поздравява всички мюсюлмани с Идд ал-Адха – Праздникът на жертвоприношението – Курбан Байрам! В този празник най-ярко са изразени великите хуманистични принципи на Исляма. Отклонявайки ръката с ножа на пророка Ибрахим, която той вдигна над своя син Исмаил, за да докаже предаността си към  Създателя, Всемогъщият и Велик Творец е заложил в съзнанието на мюсюлманите, че живота на всеки човек Му е ценен, и затова е уникален и неповторим. Всевишният Аллах е указал: Аз ще приема от вас за възхвала към Мен жертвените животни, месото на които раздавайте на бедните. Така е била поставена точка многовековното варварство. Светът е тръгнал по друг път. В един от хадисите Пратеникът на Аллах салляллаху алейхи ве селлем,е казал: „Насилствената смърт на невинен човек се приравнява към убийство на цялото човечество „. Всеки благочестив мюсюлманин следва тези слова. Ще бъдем търпеливи и ще продължим нашият път, който е изпълнен с изпитания. Защото ние вярваме, че оковите ще паднат, угнетените ще станат свободни, и звездата на  Справедливостта отново ще стане най-ярката на небето! Пожелаваме ви здраве, щастие, душевни и физически сили! Честит Празник!