Официален представител на ООН: Необходимо е да се инвестира в образование в Палестина.

13 август 2019

инвестираСМИ –

Постоянният координатор на ООН за Палестинската територия Джейми Макголдрик вчера понеделник подчерта необходимостта от инвестиции в образователната система, за да помогне на палестинските младежи да преодолеят предизвикателствата, съобщава Anadolu Agency .

Отбелязвайки Международния ден на младежта под темата „Трансформиращо образование“, координаторът на ООН в изявление посочи, че образованието е от решаващо значение за оформянето на бъдещето на всяка страна.

„Младежта в Палестина е изправена пред значителни предизвикателства. Животът под военна окупация, високите нива на бедност, свиващите се икономически възможности и несигурното бъдеще водят до тревожно усещане за безнадеждност“, каза той.

Макголдрик каза, че младите хора на Палестина имат креативността, потенциала и способността да се трансформират за по-добро.

„С подходящи възможности те могат да бъдат двигателите за постигане на целите за устойчиво развитие (ЦУР) и програмата за развитие на ООН до 2030 г.“, добави той.

Представителят на ООН заяви, че образователната система е необходима за постигане на целите на ЦУР и ООН. Той добави, че образователната система трябва да даде възможност и да развие подходящи умения в съответствие с бъдещите изисквания на пазара на труда.

Макголдрик заяви, че младите хора в Палестина очакват колективно внимание и инвестиции за тази цел от ООН.

Общото събрание на ООН определи 12 август за Международен ден на младежта през 1999 г.