Палестинският въпрос за бежанците „потвърждава ангажимента за правото на връщане“.

11 септември 2019

палестинския въпросСМИ –

Ръководителят на политическото бюро на Хамас Исмаил Ханийя заяви, че проблемът с бежанците продължава да демонстрира непоколебимостта на хората и потвърждава ангажимента им към съпротива и правото на завръщане.

Това изявление беше направено по време на популярна конференция, проведена в Газа, озаглавена „Защита на правото на завръщане и противодействие срещу сделката на века“.

Ханийя каза също, че проблемът с бежанците е историческо доказателство за тежкото положение на палестинския народ, тяхното разселване и убежището им в изгнание и диаспората. Този въпрос е един от стълбовете на палестинската кауза.

Той обясни, че проблемът с бежанците е особено важен, тъй като той е обект на конспирация още от първата вълна на убежище и миграция. Той каза, че сделката на века се фокусира върху „насочването към бежанците и Ерусалим, контролирането на Западния бряг и интензифицирането на заселнически колонии, които продължават да завземат все повече и повече палестинска земя.“ Той отбеляза, че администрацията на САЩ вече е започнала постепенен план, за да ликвидират проблема с бежанците, като се започне с атакуване на UNRWA (Близкоизточната  агенция на Организацията на Обединените Нации за помощи на палестинските бежанци и организация на работата БАПОР), спиране на помощта и натиск върху държави, които продължават да подкрепят агенцията на ООН. Те също така предефинират бежанците, за да ограничат броя на бежанците до десетки хиляди, вместо милионите, живеещи в Палестина и в чужбина.

Исмаил Ханийя също така призова за изграждане на национална стратегия, основана на няколко фактора; като се започне с определянето на фазата, в която днес се намират палестинците. „Изправени сме пред фаза на окупация, която не включва преговори, признаване или мир с врага. Ние сме във фаза на освобождение от окупацията “, каза той.

Вторият фактор е организирането и уреждането на палестинския дом, което трябва да се основава на принципа на партньорство и признаване на всички компоненти, действащи на палестинската арена.

„Изключването, маргинализацията, делегитимирането или опитите за делегитимиране на всякакви фракции не могат да доведат до национално единство или постигане на национални палестински стремежи“, каза той.

Третият фактор според Ханийя е цялостен подход към Съпротивата. Това би включвало народна, военна и въоръжена съпротива, заедно с политически и дипломатически операции, които трябва да останат ангажирани с националните константи.

Той каза: „Ако можем да действаме въз основа на тези фактори, за да изградим национална стратегия, ще можем да подкопаем плановете, насочени към въпроса за бежанците и Ерусалим.“

Ханийя спомена също, че има яростни опити да се принудят палестинците да мигрират от Палестина в чужбина и от бежански лагери в Европа. „Това се случва в Ливан, врагът оказва натиск върху палестинците от Ерусалим, а някои медии насърчават имиграцията от Газа.“

Той каза, че всичко това е част от ционистко-американския план за премахване и разрешаване на въпроса за бежанците, като подчерта, че нашият народ продължава да бъде ангажиран с правото на завръщане и да отказва преселване, алтернативна родина и разселване. Бъдещето на палестинците е в тяхната родина, Ерусалим и в техните свети места.

Ханийя потвърди пълната солидарност и подкрепа на народа на Палестина в Ливан и неговите бежански лагери, „който отхвърля решението на ливанския министър на труда, който се опитва да приравни палестинците с други чужденци и ги лишава от политическия им статус на Палестински бежанец. “

Той също така изрази готовност да подкрепи палестинско-ливанския диалог, който ще се съсредоточи върху условията на бежанците в лагерите и осигуряването на достоен живот на бежанците в ливанските лагери, докато те не се завърнат в Палестина.

Ханийя също така призова за премахване на натиска върху палестинците в много страни, където някои страдат от липса на паспорт, документи за пътуване и образование. Всички тези въпроси се споменават от резолюциите на Арабската лига, които ясно определят правата, гарантирани на палестинците в приемащите страни, докато не се завърнат в Палестина.