Християните в окупирания Ерусалим продължават да намаляват, казва Православната църква.

8 октомври 2019

хрситиянитеСМИ –

Ръководителят  на гръцката православна общност Джордж Авад вчера заяви, че има „значителен спад“ в броя на християнските общности в Палестина, особено в източната част на окупирания Ерусалим ,както и в северните части на Западния бряг.

„В източен Ерусалим и на север от Западния бряг има около 53 000 християни“, казва Авад пред Al-Watan Voice , като отбелязва, че спадът се дължи на това, което той определи като „израелските окупационни мерки, които включват невъзможността да се практикуват религиозни обреди свободно. “

„Израелската окупация систематично изнудва не само християни, но и мюсюлмани, където понякога християнин получава разрешение за влизане в Ерусалим, но и много често се отказва“, добави той.

Авад приветства Палестинската власт (ПА) за „не дискриминационната политика в отношенията между мюсюлмани и християни“.