Граждански организации

Много са гражданските организации, които работят в посока на постигане на мирно решение за конфликта в Близкия изток. Тук ще споменем малка част от тях, като сме се постарали да представим различните области, в които те намират пътищата към установяването на разбирателство между палестинския и израелския народ.

Алиансът за мир в Близкия изток е учреден през 2006 г. и днес включва над 70 водещи неправителствени организации, които работят за насърчаване на примирието между израелци и палестинци, както и между араби и евреи в Близкия изток. Алиансът работи за създаването на международен фонд за мир между Израел и Палестина, средствата от който ще се използват за дейности по установяването на мир в региона. Сдружението вече е установило контакти с американската агенция за международно развитие (USAID) и от службата за управление на конфликти и помиряване са поели ангажимент с конкретни средства.

„Родителски кръг – форум на семействата” е гражданска организация на палестински и израелски семейства, които са загубили свои близки по време на конфликта между двете страни. Организацията е основана през 1994 г. и днес наброява над 500 членове, половината от които са евреи, а другата половина – палестинци. Тяхната обща мисия е помирението и мирното съжителство между двата народа, като за тази цел „Родителски кръг” провежда обществени диалози, изнася лекции и реализира множество иновативни проекти за постигането на помирение между палестинци и израелци. Основният проект на организация „Родителски кръг” е образователната програма „Диалогични срещи”, в рамките на която по двама членове на организацията – един палестинец и един израелец – посещават училища в Израел, източен Йерусалим и Западния бряг и разговарят с учениците за възможните начини за постигане на траен мир.

Гражданската организация „Тааюш” („съжителство”) е създадена през 2000 г. от палестинци и израелци. Нейната цел е оказването на мирна съпротива срещу окупацията, дискриминацията на палестинци, както и всички форми на сегрегация в самия Израел и окупираните палестински територии. дейността на „Тааюш” включва предоставянето на материална помощ във вид на хранителни продукти, медикаменти и др. на палестински семейства, пострадали при израелската окупация. Съвместно с други граждански организации, сред които е и Израелският комитет срещу разрушаването на палестински домове, през 2005 г. „Тааюш” осъществи проект за засаждане на сто маслинови дръвчета върху земеделска земя в Западния бряг, която е била разрушена с булдозери от еврейски заселници.

Организацията „Приятели на Земята в Близкия изток” е ориентирана към екологичните измерения на постигането на мир. В нея участват природозащитници от Йордания, Палестина и Израел, чиято главна цел е насърчаването на задружните усилия за опазване на природното богатство. Усилията на „Приятели на Земята в Близкия изток” са насочени към възстановяването на районите на река Йордан, Мъртво море, планинските и крайбрежни подземни водни басейни и залесителните дейности. Един от основните проекти на организацията е „Добри съседи при ползването на водата”, в който са включени общо 17 местни общности от трите страни. Целта на екологичните активисти и специалисти е постигането на устойчиво развитие на региона и създаването на необходимите предпоставки за траен мир.