Образователни проекти

В съвременното информационно общество все повече хора се убеждават в тезата, че познанието е един от основните ключове към успешното развитие. В тази връзка, образователните проекти играят важна роля за създаването на демократични нагласи и възпитаване в ценностите на взаимното разбирателство, които са сред предпоставките за установяване на мирни взаимоотношения в Близкия изток.

Една от най-значимите инициативи в тази област е „Образование чрез технологии в Близкия изток” (МЕЕТ), която стартира през лятото на 2004 г. и има за цел да обучава млади палестинци и израелци в използването на съвременния технологичен и управленски инструментариум, за да могат те на свой ред да създават положителна социална промяна в своите общности. В обучителната програма МЕЕТ се приемат младежи, които са завършили средно образование с отличен успех, и курсът на обучение продължава 3 години, като основните предмети са компютърни науки, бизнес и предприемачество, осъществяване на проекти и др. Партньори на инициативата са водещи учебни заведения и технологични компании като Технологичният институт в Масачузетс, Еврейският университет в Йерусалим, университетът „Ал-Кудс”, Sun Microsystems, Hewlett-Packard и др. Проектът „Образование чрез технологии в Близкия изток” насърчава сътрудничеството и взаимното разбирателство между студентите чрез обединяването им при изпълнение на общи задачи и постоянни лични контакти. Съвместното обучение, общата работа по проекти и междуличностното общуване дават възможност на младите палестинци и израелци да се опознаят взаимно без да бъдат моделирани в своето мислене от пропагандата и политиката.

Към подрастващите е насочен един друг важен образователен проект, наречен „Ръка за ръка”, който се фокусира върху двуезичното обучение, т.е. обучение едновременно на арабски и на иврит, тъй като познаването на езика на съседния народ е път към взаимното опознаване и осмисляне на различията. Проектът „Ръка за ръка” стартира през 1997 г. с два двуезични класа от общо 45 деца, а днес вече обхваща четири училища в Йерусалим, Галилея, Уади Ара и Беер Шева с общо  над 800 ученика. Децата във всеки клас са разделени поравно – половината са палестинчета, а другата половина са еврейчета. Самите преподаватели също са разделени поравно между палестинци и израелци. Училищната среда и двуезичното обучение дават възможност за нормално общуване между децата от началните класове и прогимназиите, което е изключително постижение като се има предвид доминиращата сегрегация в образованието в Израел. Амбициозната цел на организаторите на проекта е да се изгради цяла мрежа от подобни интегрирани училища на цялата територия на страната.

В САЩ от 1993 г. е в ход друг успешен образователен проект, наречен „Семенцата на мира”, който е насочен към младежите с лидерски способности и развива у тях умения за разрешаване на конфликти и постигане на хармонично съвместно съществуване. В началото проектът е насочен изключително към тийнейджъри от Близкия изток – израелци, палестинци и египтяни, а днес вече включва и младежки лидери от Балканите и южна Азия. Организирана под формата на летни лагери в САЩ и регионални инициативи през цялата година, обучителната програма „Семенцата на мира” се ръководи от принципа „Споразуменията се разработват от правителствата, а мирът се твори от хората”. Развиването на умения за изразяване на съпричастност, уважение и увереност подготвя бъдещите лидери на палестинското и израелско общество за общуване в условията на мир и разбирателство.

Ценностите на обединеното общество без расизъм и дискриминация се споделят от образователния институт „Гиват Хавива” в Израел. Основан през 1949 г. като национален обучителен център за жителите на 83 кибуца, днес институтът надхвърля чисто етническите си корени и работи за развиването на демократичните ценности и социално единение. Образователният институт провежда обучителни семинари и програми за насърчаване на диалога между израелци и араби, развитие на гражданските организации сред арабското население, включване на жените в социалното управление и пр., като целта е да бъдат преодолени съществуващите стереотипи, за да се постигне действителна социална промяна.