Политически инициативи

През дългите години на конфликта между Израел и Палестина са правени редица политически опити за установяване на мир. Най-актуалният политически проект в тази насока е т.нар. „Пътна карта за мир”, която е предложена през м.юни 2002 г. от САЩ, Европейския съюз, Русия и ООН.

В замяна срещу придобиването на държавен статут, Палестинската автономия трябва да проведе демократични реформи и да преустанови насилието. Израел на свой ред трябва да подкрепи и приеме създаването на реформирано палестинско правителство и да прекрати заселническата си дейност в Ивицата Газа и Западния бряг.

Пътната карта за мир в Близкия изток предвижва три ясни фаза в мирния процес, чиято цел е приключване на конфликта през 2005 г. :

– Фаза І (към м.май 2003 г.): прекратяване на насилието от страна на палестинците, политическа реформа на палестинското правителство; изтегляне на Израел от палестинските градове и замразяване на строеж на нови заселнически селища; палестински избори;

– Фаза ІІ (към м.юни-м.декември 2003 г.): Международна конференция в подкрепа на палестинското икономическо възстановяване и стартиране на процес, който ще доведе до създаването на независима палестинска държава с временни граници; възобновяване на многостранните ангажименти по спорните въпроси, включително водните ресурси в региона, околната среда, икономическото развитие, бежанците и контрола върху въоръженията; арабските държави възстановяват своите отношения с Израел, които са съществували преди интифадата (като търговски представителства и др.);

– Фаза ІІІ (към 2004 г. – 2005 г.): втора международна конференция; споразумение за постоянен статут и край на конфликта; споразумение за окончателните граници, изясняване на твърде спорния въпрос за съдбата на Йерусалим, бежанците и заселническите селища; арабските държави се съгласяват на мирни сделки с Израел.

Друг съвременен политически проект е т.нар. инициатива „Долината на мира” за насърчаване на икономическото сътрудничество между Израел, Йордания и палестинците чрез съвместни промишлени и икономически проекти в частния сектор, които създават нови местни бизнес предприятия и осигуряват работни места. Инициативата стартира официално през м.август 2007 г. Проектите в рамките на инициативата „Долината на мира” срещат подкрепата на Япония, Германия, Турция и др. Икономическото сътрудничество може да подобри не само икономическото състояние на населението, но и дипломатическите отношения като цяло.