Здравеопазване

Продължаващата окупация на Палестина и произтичащата от нея хуманитарна криза е травматичен фактор за физическото и психическо здраве на хората в окупираните територии.

Особено негативни са последствията върху здравето на децата. Едно на всеки 10 палестински деца има проблеми с развитието поради влошено здравословно състояние, недостиг на питателна храна, ниско качество на водата и пр. 50% от децата в окупираните палестински територии страдат от анемия, а 75% от децата на възраст до 5 години страдат от недостиг на витамин А.

Реалността, която заобикаля палестинските деца, е изпълнена с насилие и агресия, което формира емоционалния и житейския им мироглед на основата на гнева, чувството за загуба и травмиращи преживявания. Процентът на децата, които страдат от психологически, емоционални и социални проблем, е много по-голям, отколкото в останалите страни.

По време на войната срещу Ивицата Газа, когато Израел използва редица забранени оръжия като фосфорни бомби, загинаха стотици мирни граждани, включително и деца, а много от тези, които оцеляха, са с трайни физически или психически увреждания.

Днес продължаващата израелска обсада над Ивицата Газа допълнително утежнява положението в здравните заведения в тази палестинска територия. Хроничният недостиг на медикаменти и медицински консумативи често води до зависимост от международна хуманитарна помощ.

Ограниченията върху свободата на придвижване на палестинците в окупираните територии се отразяват пагубно върху достъпа до медицински услуги. Преминаването на медицински екипи и линейки през контролните пунктове се осъществява при изключително ограничен режим. Често се налага прехвърлянето на пациентите от една линейка на друга на самия контролен пункт, тъй като палестински линейки обикновено не се допускат да пресекат загражденията. Самите пациенти имат нужда от разрешително за преминаване, за да прекосят загражденията по пътищата или контролните пунктове по протежение на разделящата Стена на апартейда в Западния бряг.

Особено тежко е положението на палестинците, които живеят в т.нар. затворена военна зона, разположена между разделящата Стена и Зелената линия. За около 8 000 души е практически въпрос на шанс дали ще бъдат допуснати да преминат контролните пунктове, за да стигнат до болничните заведения в източен Йерусалим. По данни на Службата за координация по хуманитарни въпроси към ООН (OCHA) от м. юли 2010 г., шестте специализирани болници в източен Йерусалим предоставят здравни услуги, които не се предоставят никъде другаде в Западния бряг или Ивицата Газа – това са хемодиализа и лечение на онкоболни, неврохирургия, сърдечна хирургия, интензивно отделение за новородени, очна хирургия и рехабилитация за деца с увреждания.

Ограниченият режим на работа на граничните пунктове към Ивицата Газа поставя същите драматични проблеми пред пациентите, които трябва да преминат през границата с Израел в търсене на здравна помощ. Нерядко болни хора, които трудно се придвижват са принудени да чакат продължително време при граничните постове.

Световната здравна организация неведнъж е посочвала, че „инцидентите, при които се демонстрира липса на уважение и защита за палестинските линейки и медицинския персонал, както и ограниченията върху свободата на придвижване на палестинците, наложени от Израел, представляват нарушение на международните хуманитарни закони”.