Булдозери разбиват земите до Бейт Уммар заради 50 нови къщи на заселници

Израелските окупационни власти ускоряват работата на булдозерите, които разбиват земята до село Бейт Уммар, за да подготвят строителството на 50 нови същи на заселници.

Според Мохамед Ауад, ръководител на комитета за солидарност с Палестина в Бейт Уммар, новите заселнически къщи, както и самата земя ще станат част от израелското селища Карми Цур.

Ауад подчерта, че работата на булдозерите е започнала преди няколко седмици, но в последните дни интензивността й нараства. Той посочи, че булдозерите унищожават палестински лозя и овощни насаждения.

Източник