Израел срина две палестински къщи в селището Ара

Под претекст, че липсват разрешителни за строеж, израелски булдозери сринаха две палестински къщи в селището Ара в т.нар. зона на триъгълника, разположена до Зелената демаркационна линия в източната част на равнината Шарон. Зоната е окупирана от Израел през 1948 г. и в нея живее предимно арабско население.

Двете къщи бяха разрушени в ранните часове на деня при засилено полицейско присъствие. Израелските полицаи не позволиха на жителите на селото да се доближат до мястото, където булдозерите сриваха къщите, и да защитят своите домове.

Същевременно, израелските окупационни сили връчиха на осем други бедуински семейства заповеди, че техните къщи, които се намират в южната част на долината на река Йордан, също подлежат на разрушаване. Според очевидци, заповедите са били връчени на хората малко преди окупационните сили да извършат поредно нападение в региона. Местни жители посочиха, че израелски строителни машини са изравнили големи площи земя близо до Оджа в долината на река Йордан, за да я подготвят за свои цели.

Източник